Produkty

Na bazie dogłębnej znajomości problematyki bezpieczeństwa w pojazdach, Brigade stworzyła kompletny asortyment niezawodnych urządzeń poprawiających bezpieczeństwo pojazdów użytkowych i maszyn. Jesteśmy przekonani, że pasywne i aktywne urządzenia ostrzegające i wspomagające kierowcę oraz chroniące pracowników, pieszych i rowerzystów są nieodzownym wyposażeniem.

Zapobiegamy kolizjom i ratujemy życie.

PRZEGLąDNASZYCHPRODUKTOOW.