Dlaczego Systemy Kamer Morningingu

dużerozmiarypojazdówużytkowychiemaszynpowodują,żewewsstkichbrananach martwe strefy s hi istotnym czynnikiem kolizji。Pozycje Operatora,Nadwozie,Brak Tylnych okien IProzegrodicStwarzająDalsze ograniczenia我巨头ZnacznieZmniejszyć杆Pole Widzenia Kierowcy,Jeszcze BardziejZwiëkszajīcPrawdopodobieństwoKolizji。dużykoszt finansowy uszkodzenia pojazdu i mieniapowiększajązwiązaneztym koszty takie jakprzestój,jeszczewiększesąkosztyprzedsiębiorstwaikoszty emocjonalne,gdynastępujeuszkodzenieciała。

系统监控umożliwiająkierowcom i operatorom bezpieczne manewrowanie i jazdęwizjnego旅。Zainstalowane w pojazdach specialityczne kamery mogąpomóc kierowcy zobaczyćmartwe strefy i pomagająprzy cofaniu,przesyłając na监控器sygnaływo pokazujący wszystko w polu widzenia kamery,włcznie z ludźmi i przeszkodami。