运输我Spedycja

运输我Spedycja

Bezpieczeństwo w branży transportowo-spedycyjnej

WPRAWDZIE BRANINGA TOMPLICOWO-SPEDYCYJNA JESTPODTAWąGOSPODARKI,Jednak运输Samochodowy Nie CieszySiśstwiedobrąintwiedobrąCiężarówkiPostrzegaSiń,Jako Zawalidrogi,Odpowiedzialne Za Wypadki,Korki OrazHałas。

年代tatystycznie kierowcy ciężarówek prowadzą bezpieczniej niż kierowcy samochodów osobowych, gdyż powodują oni o połowę mniej wypadków, jednak rozmiary i masa pojazdów ciężarowych sprawiają, że gdy dochodzi do kolizji, jej skutki mogą być o wiele poważniejsze.

Ogólnie rzecz biorąc im większy pojazd, tym mniejsza widoczność dla kierowcy. Jest prawdopodobne, że pole widzenia kierowcy ciężarówki będzie ograniczone przez wiele martwych stref z tyłu, z prawej strony i z przodu pojazdu. Wiele wypadków z udziałem szczególnie narażonych użytkowników dróg, zwłaszcza rowerzystów, jest spowodowanych ograniczeniem widoczności przez martwą strefę z prawej strony pojazdu.

Jakie ProduktySąMiPotrzebne?

Rozwiązania旅wzakresiebezpieczeństwas hiednie dlawiększościpojazdówimaszynużytkowych。
abypomóctobie w wyborze,opracowaliśmyszeregInformorówOpisującychurzędzeniabezpieczeństwazalecane przez nas donajczęstszychzastosowań。

Wybierz urządzenia Brigade zalecane dla poszczególnych typów pojazdów

Zagrożenia w branży transportowo-spedycyjnej

zagrożeniawbranżytransportowo-spedycyjnej到m.in.:

 • WYPADKI PODCZAS Cofania Z PowdoduWystępowaniaMartwychStref LubNiezauwaženiaporuszającegosępojazdu przez pieszych。
 • Wypadki podczas cofania w nocy z powodu wyłączonych sygnalizatorów cofania
 • Kolizje Podczas Manewrowania W Ciasnych Przestrzeniach
 • Zderzenie Boczne na autostradzie z威达杜Martwej Strefy Po Prowej Stronie
 • Kolizje z rowerzystami na terenach dużych miast spowodowane martwymi strefami po prawej stronie pojazdu
 • Fałszyweubezpieczenioweroszczenia odszkodowcze

木菠萝旅莫że pomoc

Przez zainwestowanie w urządzenia zabezpieczające Brigade zwiększysz bezpieczeństwo pracowników i innych osób. Korzyści:

 • Pełna widoczność umożliwiająca bardziej bezpieczną i wydajną pracę
 • Mniejsza liczba wypadków z innymi pojazdami lub szczególnie narażonymi innymi użytkownikami dróg
 • Mniej przestojów pojazdów spowodowanych wypadkami
 • Mniej skarg na hałas i cichsze dostawy nocne
 • 年代pełnienie wymogów BHP
 • UmacniaReputacjęFrily WSpołeczności

Poradniki branżowe - Palletways widzi ogromne korzyści z zainstalowania cyfrowego systemu wideorejestracji firmy Brigade

Grupa Palletways DostarczaRozwięzanieEkspresowejodosawydlaprzesyłekprzewożonychna paletach我jestczołowąspecjalistycznąsieciąobsługipalet weuropie。

W przypadku pracypojazdówwróżnychśrodowiskach,pewnaiLońuszkodzeńjest nieunikniona。W Palletways ChcianoZmniejszyć·罗丹尼亚·苏格兰·苏格兰·苏格兰·苏格拉蒂Związanez uszkodzeniamipojazdówipoprawićbezpieczeństwopojazdu i kierowcy。

Zainstalowanosystem monitoringu Backeye®Flumy 伟德软件官方网站Brigade Electronics,AbyZwiëkszyć杆WokółPojazdu。Zainstalowanotakże.samochodowe rejestratory cyfroweMDR-304. Kompaktowy dysk twardy zapisuje do 780 godzin nagrania. Może jednocześnie nagrywać obrazy w czasie rzeczywistym, z takimi danymi jak czas, data, miejsce i prędkość, dostarczając niepodważalnych dowodów.

Jak wyjaśnia dyrektor generalny firmy Ken Bromage, wyniki były imponujące: „Wyposażyliśmy dziesięć pojazdów w wideorejestratory firmy Brigade. Nasz ubezpieczyciel pokrył połowę kosztów. W ciągu roku liczba roszczeń ubezpieczeniowych zmniejszyła się o 47%, a ich wartość o 57%. W następnym roku składka ubezpieczeniowa obniżyła się o 27%. Koszt wyposażenia zwrócił się trzykrotnie w ciągu pierwszego roku.”

Bezpieczeństwo w transporcie i spedycji

 • Backeye®360jest inteligentnym systemem 4-kamerowym eliminującym martwe strefy i ułatwiającym manewrowanie przy niskich prędkościach, zapewniając kierowcy pojazdu pełną widoczność 360° na jednym monitorze.
 • 年代ystem kamer monitoringupomaga w wyeliminowaniu martwych stref i zapobieganiu wypadkom. Kamery eliminują martwe strefy z tyłu, z boku i z przodu, a także umożliwiają podgląd wewnątrz pojazdu. Służą też do nadzorowania pracy pojazdu. Obrazy z kilku kamer można oglądać na jednym monitorze w kabinie kierowcy, np. do sprawdzenia głębokości ustawienia nagarniacza.
 • Radar do wykrywania przeszkódInformujeKierowcęoodległościmiędzymaszynąa przeszkodami Ruchomymi lub nieruchomymi,emitującw kabiniesygnałydēwiękoweiewizualneoróənejintensywności。雷达Backsense®DziałaSkutecznieW Trudnych Warunkach I Przy OgraniczonejWidoczności。Zakresdziałaniatego indywidualnie programowalnego systemu wynosi do 30 mdługościi10 mszerokości。
 • 年代ygnalizatory cofania i ostrzegawczeto ważne urządzenie emitujące dźwiękowe sygnały ostrzegające pieszych i pracowników przed manewrującym pojazdem. Dzięki umożliwiającemu natychmiastową lokalizację dźwiękowi kierunkowemu bbs-tek® jest dzisiaj na rynku najbardziej niezawodnym, a jednocześnie najcichszym urządzeniem. Wśród dostępnych opcji mamy inteligentne urządzenia ostrzegawcze, dostosowujące głośność do poziomu hałasu otoczenia oraz urządzenia mówiące. Brigade posiada patent na urządzenia bbs-tek®.
 • Ultradźwiękowywykrywaczprzeszkód年代ystem 2, 3 lub 4 czujników informuje kierowcę o odległości między pojazdem a przeszkodami ruchomymi lub nieruchomymi. Zwiększa bezpieczeństwo podczas manewrowania przy małych prędkościach czy cofaniu, a także eliminuje martwe strefy z prawej strony i z przodu pojazdu, sygnalizując obecność pieszych i rowerzystów, którzy mogą być niewidoczni.
 • Mobilny Rejestrator Cyfrowy.jednoczesny zapis z maks。8 Kamer Zamontowanych NaPoježdzieMoëeWRAZIEWYPADKUStanowićNiepodwağalnydowód。na zabezpieczzonon kluczem dysku twardymmoȱnaprzechowywaȱdo 1164 godzin zapisu,Łatwodostīpnychzapośrednictwempc lubprzesyłancchprzezsień3glubspecjalnąsiećwifi。

Opisywany produkt

Ultradźwiękowe czujniki Sidescan®

UltraDźwiękoweCzujnikiZblićeniowe旅馆ograniczajądo limocezarównoryzykouszkodzenia pojazdu Jak I Kolizji Z Pieszymi,Rowerzystami I Przedmiotami。DealAdnieNadajīsiędlapojazdówużytkowychprzemieszczajęcychsięw ciasnych przestrzeniach lubmanewrujīcychprzy niskichprədkościach。Czujnik OstrzegaKierowcìPrzedPoruszajīcymisięienieruchomymiprzeszkodami。ostrzeżeniedēwiękowei/ lub wizualne officuje oodległości,odomiast opcjonalnezewnętrzneurządzenieostrzegasłownieroberzystówitym,żepajazdbędzieskręcać。

年代pełnia wymogi firm budowlanych w zakresie bezpieczeństwa pojazdów użytkowych.

Asortyment ultradźwiękowych czujników zbliżeniowych Brigade obejmuje modele Backscan®, Frontscan®, Sidescan®, Cornerscan™ i Stepscan™.

 • Daje KierowcyWiększePoczuciePewności,Lepiej Chroni Pieszych,RowerzystówiLobotników
 • Ogranicza do minimum uszkodzenia pojazdów, mienia i innych przedmiotów