Zastosowania specjalistyczne

Zastosowania specjalistyczne

BezpieczeństwoW¯¯zastosowaniach specjalistycznych

Pojazdy我urządzeniaspecjalistyczne,NAprzykładstosowaneW¯¯rolnictwie,przy budowiedróg,Wkamieniołomach,służbachratunkowych,portach我przez ZAKLADYużytecznościpublicznejwymagająrozwiązańW¯¯zakresiebezpieczeństwadopasowanych做indywidualnych potrzeb我warunkówpracy。

BEZwzględu呐zastosowanie danego pojazdukażdyžNICH穆西funkcjonowaćskutecznie,一个jednocześniebezpiecznie。

旅dostarcza specjalistycznychrozwiązańOD ponad 40 LAT我开玩笑W¯¯staniedoradzićwybórproduktówbezpieczeństwaodpowiednich DLA wszystkichtypówpojazdów,MASZYN CZY mobilnegosprzętuniezależnieODwymiarówCZY funkcji。娜przykładdodatkowo做przyrządówzwiększającychwidocznośćžkabiny kierowcymożnazainstalować呐zamiatarce ulicznej kameryžpodglądemszczotek A Z的przodu podajnika呐kombajnie kamery monitoringuzbiorów。

Jakie导航产品SA英里potrzebne?

Rozwiązania旅W¯¯zakresiebezpieczeństwaSA odpowiednie DLAwiększościpojazdów我MASZYNużytkowych。
奥比pomóc托比W¯¯wyborze,opracowaliśmyszereginformatorówopisującychurządzeniabezpieczeństwazalecane przez NAS做najczęstszychzastosowań。

Wybierzurządzenia旅zalecane DLAposzczególnychtypówpojazdów

Zagrożeniazwiązanežpojazdami specjalistycznymi

Zagrożenia:

 • Wypadki podczas cofaniažpowoduwystępowaniamartwych stref
 • Nietypowe martwe strefybędące波萨zasięgiemKAMER zamontowanychW¯¯standardowych pozycjach jeszcze bardziejzwiększająryzyko kolizji
 • Kolizje podczas manewrowaniaW¯¯ciasnych przestrzeniach
 • žpowodu ograniczonejwidocznościžkabiny kierowcyefektywnośćpojazdu开玩笑ograniczona

JAK旅możepomóc

Przez zainwestowanieW¯¯urządzeniazabezpieczające旅zwiększyszbezpieczeństwopracowników我innychosób。Korzyści:

 • PełnawidocznośćumożliwiającabardziejbezpiecznąPRACE
 • Indywidualnie dopasowanawidocznośćzwiększającawydajnośćpracy
 • Ograniczenie liczbywypadkówžudziałemszczególnienarażonychużytkownikówdróg,robotników我innychpojazdów
 • Mniejprzestojówpojazdówspowodowanych wypadkami我uszkodzeniami
 • SpełnieniewymogówBHP
 • Zwiększonebezpieczeństwokierowcy
 • Umocnienie reputacji FIRMY

Poradnikibranżowe - 土力instaluje系统KAMER monitoringu旅我sygnalizatory cofania BBS-TEK®

土力公司,częśćgrupy许愿,specjalizuje SIEW¯¯projektowaniu,produkcji我dystrybucjisprzętu做budowyfundamentówdużychprojektówinfrastrukturalnych我们Włoszech。

Bezpieczeństwozawszebyłoistotnym aspektemdziałalności土力我zyskałojeszcze bardziej呐znaczeniu wrazžwejściemW¯¯życieW¯¯2015年Roku公司europejskiej normy EN-16228。OkreślaONAśrodkiochronne DLAsprzętuwiertniczego我specjalistycznegosprzętu做budowyfundamentów。Konkretnie诺玛przewiduje DLA operatoraW¯¯czasie pracy 360 stopniowypodglądurządzenia。

土力公司zainstalowałszereg KAMER旅电子W¯¯伟德软件官方网站celu zapewnienia maksymalnejwidoczności我dopasowania SIE做standardówunijnych。泽względu呐wysokąjakośćwybórPADL呐系统KAMER monitoringu伟德软件官方网站旅电子精英。Zainstalowano JEW¯¯szereguurządzeńtakich JAK诺瓦wielofunkcyjna wiertnica SR 125 HIT。Zainstalowano PIEC KAMER精英我odporny监测7” BE-870FM我podłączono做układusterowaniaW¯¯tablicy rozdzielczej。

我们współpracyž旅电子伟德软件官方网站,土力spełniłwymagania normybezpieczeństwaUE,zapewniłswoim operatoromurządzeńlepsząwidoczność我większebezpieczeństwo。系统大队potwierdziłW¯¯trudnych warunkachswojąwysokąjakość我trwałość。

RozwiązaniaW¯¯zakresiebezpieczeństwaDLA sektora dystrybucji

 • Backeye®360开玩笑inteligentnym systemem 4- kamerowymeliminującymmartwe strefy我ułatwiającymmanewrowanie przy niskichprędkościach,zapewniająckierowcy pojazdupełnąwidoczność360°呐jednym monitorze。
 • 系统KAMER monitoringupomagaW¯¯wyeliminowaniu martwych strefy我zapobieganiu wypadkom。Kameryeliminująmartwe strefyyžtyłu,Z BOKU I Z przodu,一个takżeumożliwiająpodglądwewnątrzpojazdu。SłużąTEZ做nadzorowania pracy pojazdu。Obrazyžkilku KAMERmożnaoglądać呐jednym monitorzeW¯¯kabinie kierowcy,NP。做sprawdzeniagłębokościustawienia nagarniacza。
 • 雷达做wykrywaniaprzeszkódinformujekierowcęøodległościmiędzymaszyną一个przeszkodami ruchomymi LUB nieruchomymi,emitując瓦特kabiniesygnałydźwiękowe我wizualneöróżnejintensywności。雷达Backsense®działaskutecznieW¯¯trudnych warunkach我przy ograniczonejwidoczności。ZakresdziałaniaTEGO indywidualnie programowalnego systemu wynosi做30米długości我10米szerokości。
 • Sygnalizatory cofania我ostrzegawcze到ważneurządzenieemitującedźwiękowesygnałyostrzegającepieszych我pracownikówprzedmanewrującympojazdem。Dziękiumożliwiającemunatychmiastowąlokalizacjędźwiękowikierunkowemu BBS-TEK®开玩笑dzisiaj呐rynku najbardziej niezawodnym,一个jednocześnienajcichszymurządzeniem。Wśróddostępnychopcji玛米inteligentneurządzeniaostrzegawcze,dostosowującegłośność做poziomu哈腊苏otoczenia orazurządzeniamówiące。旅posiada专利呐urządzeniaBBS-TEK®。
 • Ultradźwiękowywykrywaczprzeszkód系统2,3 LUB 4czujnikówinformujekierowcęöodległościmiędzypojazdem一个przeszkodami ruchomymi LUB nieruchomymi。Zwiększabezpieczeństwopodczas manewrowania przymałychprędkościachCZY cofaniu,一个takżeeliminuje martwe strefyŽprawej strony I Z przodu pojazdu,sygnalizującobecnośćpieszych我rowerzystów,którzy莫高BYC niewidoczni。
 • Mobilny rejestrator cyfrowyJednoczesny了ZAPIžMAKS。8 KAMER zamontowanych呐pojeździemożeW¯¯razie wypadkustanowićniepodważalnydowód。娜zabezpieczonym kluczem dysku twardymmożnaprzechowywać做1164 godzin zapisu,łatwodostępnychZApośrednictwemPC LUBprzesyłanychprzez SIEC 3G LUBspecjalnąSIEC无线网络连接。

Opisywany PRODUKT

Backeye®360

Backeye®360开玩笑inteligentnym systemem monitoringu kamerowegoułatwiającymkierowcy manewrowanie przy niskiejprędkości,zapewniając亩pełnąwidocznośćdookołapojazdu瓦特czasie rzeczywistym。Korzyściž迪高urządzeniawychodzą波萨ograniczanie ryzyka kolizjižosobami LUB przedmiotami。Pełnawidocznośćotoczenia pomaga kierowcy podczas manewrowania przy niskiejprędkości,minimalizującryzykouszkodzeń - kierowcadużegopojazdumożeterazzobaczyć我ominąćprzeszkodyznajdująceSIE呐ziemi。

 • Eliminuje martwe strefy,zwiększającbezpieczeństwo
 • Pełnawidocznośćotoczenia呐jednym monitorze
 • Ograniczazagrożeniezderzeniažosobami我przedmiotami