Gospodarka Odpadami.

Gospodarka Odpadami.

Bezpieczeństwo w gospodarce odpadami

Gospodarka Odpadami.jest gałęzią przemysłu, w której praca jest szczególnie niebezpieczna. Wskaźnik obrażeń i wypadków śmiertelnych jest średnio cztery razy wyższy niż w innych branżach, a w 60% wypadków przy pracy uczestniczą pojazdy.

Rozmiary śmieciarek w połączeniu ze znaczną liczbą martwych stref sprawiają, że są to potencjalnie bardzo niebezpieczne pojazdy. Zważywszy na fakt, że pracują one często na wąskich ulicach w obszarach mieszkalnych, z ograniczoną ilością miejsca do manewrowania, nic dziwnego, że statystyki wykazują tak znaczną liczbę wypadków w tej branży.

Jakie produkty są mi potrzebne?

Rozwiązania Brigade w zakresie bezpieczeństwa są odpowiednie dla większości pojazdów i maszyn użytkowych.
Aby pomóc Tobie w wyborze, opracowaliśmy szereg informatorów opisujących urządzenia bezpieczeństwa zalecane przez nas do najczęstszych zastosowań.

WybierzUrzędzenia旅Zalecane DLAPOSZCZEGÁLYCHTYPOOWPOJAZDOOW

有问题的bezpieczeństwaw gospodarce Odpadami

Zagrożenia w gospodarce odpadami to m.in.:

 • Skargi na hałaśliwe sygnały cofania
 • Uszkodzenie ZaparkowanychPojazdów
 • Kolizje z Osobami I PrzedMiotami
 • Wypadki podczas cofania z powodu występowania martwych stref
 • Osoby wpadające lub wciągnięte do kosza samowyładowczego
 • Fałszyweoskarżeniao uszkodzeniepojazdówLubMienia

Jak BrigadeMožePomóc

Przez zainwestowanie w urządzenia zabezpieczającepojazdy firmy Brigade zwiększysz bezpieczeństwo pracowników i innych osób. Korzyści:

 • Pełnawidocznośćumożliwiajəcabardziejbezpieczną我szybsząpracō
 • Mniej skarg na hałas
 • Mniej wypadków i ofiar
 • Obniżenie składek ubezpieczeniowych
 • Zapobiega fałszywym roszczeniom ubezpieczeniowym
 • Ograniczenie przestojów pojazdów
 • Poczucie pewności i bezpieczeństwa dla kierownictwa i pracowników
 • Umocnienie Recutacji WSpołecznościLokalnej

Poradniki branżowe - „Nie wiemy, jak pracowaliśmy przed zainstalowaniem systemów Brigade”

EIS Waste Services z Aberdeen świadczy usługi zbierania, przetwórstwa, recyklingu i składowania odpadów dla północno-wschodniej Szkocji.

Pierwotnie SystemyBackeye®360Flumy Brigade,Dostarczane Przez Dingbro Ltd我Instalowane Przez Taylor's Auto Electrical,ByłyMontowaneWyłęcznieWCELUPoprawyBezpieczeństwaizmniejszenia liczbyuszkodzeńpojazdów。Backeye®360开玩笑inteligentnym systemem monitoringu wizyjnego zaprojektowanym做wspomaganiazdolnościmanewrowaniaž尼斯卡prędkością,poprzez zapewnienie kierowcy widoku otoczenia pojazduW¯¯czasie rzeczywistym呐pojedynczym monitorze。

Firma postanowiła później zainstalować samochodowy rejestrator cyfrowy. Kamery Backeye®360 są połączone zsamochodowym rejestratorem cyfrowymMDR-304A firmy Brigade, co umożliwia firmie EIS Waste przeglądać nagranie w razie wypadku.

Raymond Henderson, Kierownik transportu EIS, opowiada, jak pomogły systemy Brigade:

“W jednym Incydencie Nasz Kierowcabyłnadrodzedwujezdniowej i kierowcacięarówkizvzodujechałnierówno,ciąleprzyspieszającizwalniając。Nasz KierowcaPostanowiłWyprzedzić10Pojazd,żebytegoUniknąć。ZJECHAŁNAPAS DO WYPRZEDZANIA I KiedyWyprzedzał,Kierowca,KTRORYPROWADZIOŁPOJAZDWYPRZEDZANYOPU│CIŁSWYPRZZANYOPU│CIŁSWONJPAS IUDERZYŁWNASZPOJAZD,ROZRYWAJąCBOKSWOJEJCIężarówki。KierowcaKtóryOpuściłSwójPasOskarğyłnaszego。Wysłałemkopięnagrania z wideorejestratora do Ich Kierownika Transportu,KtóryWycofałroszczenie。“

Rozwiązaniaw zakresiebezpieczeństwaw gospodarce Odpadami

 • Backeye®360Jest InteligentNym System 4-KamerowymEvalinujęcymmarwestrefy iułatwiajīcymmanewrowanie przy niskichprīdkościach,zapewniajīckierowcypojazdupełnąwidoczność360°Na jednym monetze。
 • 系统Kamer Mintoningu.Pomaga w wyeliminowaniu martwych stref我zapobieganiu wypadkom。KameryoillinująMartwe Strefy ZTyłu,Z Boku Iz Przodu,ATakżeUmożliwiająPodglądWewnątrzPojazdu。SłużąTeż做Nadzorowania Pracy Pojazdu。obrazy z基尔奇卡姆·莫żnaoglądaćna jednym moneterze w kabinie kierowcy,np。do sprawdzeniagłębokoğciustawienia nagarniacza。
 • 雷达做WykrywaniaprzeszkódInformujeKierowcęoodległościmiędzymaszynąa przeszkodami Ruchomymi lub nieruchomymi,emitującw kabiniesygnałydēwiękoweiewizualneoróənejintensywności。雷达Backsense®DziałaSkutecznieW Trudnych Warunkach I Przy OgraniczonejWidoczności。Zakresdziałaniatego indywidualnie programowalnego systemu wynosi do 30 mdługościi10 mszerokości。
 • Sygnalizatory Cofania I OstrzeGawzze对佤邦żne urządzenie emitujące dźwiękowe sygnały操作系统trzegające pieszych i pracowników przed manewrującym pojazdem. Dzięki umożliwiającemu natychmiastową lokalizację dźwiękowi kierunkowemu bbs-tek® jest dzisiaj na rynku najbardziej niezawodnym, a jednocześnie najcichszym urządzeniem. Wśród dostępnych opcji mamy inteligentne urządzenia ostrzegawcze, dostosowujące głośność do poziomu hałasu otoczenia oraz urządzenia mówiące. Brigade posiada patent na urządzenia bbs-tek®.
 • Ultradźwiękowy wykrywacz przeszkódSystem 2, 3 lub 4 czujników informuje kierowcę o odległości między pojazdem a przeszkodami ruchomymi lub nieruchomymi. Zwiększa bezpieczeństwo podczas manewrowania przy małych prędkościach czy cofaniu, a także eliminuje martwe strefy z prawej strony i z przodu pojazdu, sygnalizując obecność pieszych i rowerzystów, którzy mogą być niewidoczni.
 • Mobilny rejestrator cyfrowyJednoczesny zapis z maks. 8 kamer zamontowanych na pojeździe może w razie wypadku stanowić niepodważalny dowód. Na zabezpieczonym kluczem dysku twardym można przechowywać do 1164 godzin zapisu, łatwo dostępnych za pośrednictwem PC lub przesyłanych przez sieć 3G lub specjalną sieć WiFi.

Opisywany Produkt.

Samochodowy Rejestrator Cyfrowy.

Zainstalowanie w pojeździe mobilnego rejestratora cyfrowego wraz z systemem kamer monitoringu daje jeszcze większe korzyści: eliminuje martwe strefy i zapobiega kosztownym uszkodzeniom pojazdów.

Seria MDR Brigade(Samochodowy Rejestrator Cyfrowy)Obejmuje 4-KanałowyPrzenośnyRejestratorDVR Z Dyskiem Twardym 500 GB Oraz Model 8-KanałowyZPodyskiem1 TB。Oba ModeleSōyerowanezŁęcznościwifi i / lub 3g,umożliwiajəcymdostəp做danych bez potrzebywejīcia做pojazdu。

Korzyści.

 • Zabezpieczenie przed oszukańczymi roszczeniami ubezpieczeniowymi, np. „stłuczka dla pieniędzy”
 • oblona dla niesprawiedliwie obwinionychkierowców
 • niepodwaȱalnydowódwrazie wypadkuskutkujīcegopotȱpowaniembrawnym