kamieniołomy我górnictwo

kamieniołomy我górnictwo

Bezpieczeństwowkamieniołomachihighiarwie

zapewnieniebezpieczeństwarobotnikówigórnikówwkamieniołomachjest trudne,aleniezbīdne。Wydobycie OdbywaSięwtrudnych warunkach,duřeruchomeurzędzeniasùsąbardzorealnnymzagrożeniemdlapracującychtam ludzi,jeżelinie przestrzegasięprzepisówiproceur bhp。

Widocznoëdlaoperatorówulządzeńńńebyćograniczona z Powodu Martwych Strefdookołamaszyn o znacznych rozmiarach。CzęstopogarszająjìJeszczeBardziej Trudne Warungi Terenowe I Pogodowe,SłabeOświetlenieITD。40%wypadkówśmiertelnychwkamieniołomachikopalniach odkrywkowych spowodowana jest przezbędącewruchu pojazdy,do 70%Kolizji Dochodzi Przy NiskichPrędkościachzewzględunaoganiczonąwidoczność。

Jakie ProduktySąMiPotrzebne?

Rozwiązania旅wzakresiebezpieczeństwas hiednie dlawiększościpojazdówimaszynużytkowych。
abypomóctobie w wyborze,opracowaliśmyszeregInformorówOpisującychurzędzeniabezpieczeństwazalecane przez nas donajczęstszychzastosowań。

WybierzUrzędzenia旅Zalecane DLAPOSZCZEGÁLYCHTYPOOWPOJAZDOOW

Bezpieczeństwowkamieniołomachihighiarwie

Zagrożeniawkamieniołomachigórnictwie到m.in:

 • Kolizje z Powdodu Martwych Stref zTyłu,Przodu I Z Boku Pojazdu。
 • Kolizje Z Powdodu OgraniczonejWidoczności(Ciemnoń,Mgła,Zapylenie ITD)
 • Potrącenierobotnikówna placu budowy przez pojazdy我ruchome maszyny
 • 奥斯瓦莫纳UszuRobotnikówograniczajīcasłyszalnośćzbliżajīcychsiępojazdów
 • Ignorowaniesygnałówcofania przezrobotnikówna tereniezakładu

Jak BrigadeMožePomóc

Przez Zainwestowanie WUrządzeniaZabezpieczające旅ZwiëkszyszBezpieczeństwoPracowników。Korzyīci:

 • Pełnawidocznośćumożliwiającabardziejbezpiecznōiwydajnąpracō
 • MniejPrzestojówPojazdówPpowodowanychWypadkami
 • Mniej Skarg NaHałas
 • SpełnienieWymogówBHP.
 • poczuciepewnościu kierownictwa我pracowników
 • UmacniaReputacjęFrily WSpołeczności

PoradnikiBranżowe - 谢谢回收Mówi,żeDziękiradarowibacksense®fundy旅Mniejsze pojazdy niemogąwięcejchowaćsięwmartwejstrefie

wprzedsiębiorstwiegospodarki odpadami纯粹回收Zainstalowano辐射系统Wykrywaniaprzeszkódfircy旅,AbyDawaëkierowcomwyraïneostrzeżen伟德软件官方网站iao ludziach lub przeszkodach na drodze Ruchomegourzędzeniawykonującegomanewry。

Na Placach SheernessDuřeMaszynySąCiąlingWRuchu,PracującWTudnymTerenieZszeregiemTereniełów,MiędzyInnymiZ Betonem,CegłęiASFaltem。Simon Carter,Dyrektor Generalley Inerness Recycling,Wyjaśnia:“WokółMaszynyZnajdujeSińMartwaStrefaoDługoğciDwóchdottzechMetrów,SpowodowaneWysokościćPojazdui Faktem,żekierowcaznajdujesięwśrodku。DuřePojazdyCzęstoMoğnazauważyȱ,Ale trudno jestzobaczyćmniejsze pojazdy i pieszych,którzyczasemmogąsięschowaćzatobą。“

纯粹回收Wyposağyłoswójsprzętw系统RadaWyBackSense®.迫切的旅。Łatwedo skalibrowania czujniki,zbudowane izaprojektowane przez旅,巨头wykrywaćobiekty stacjonarne我ruchome,przesyłając做Kabinyostrzeżeniawizualne idēwiękoweanalująceoperatora,którynie jest w stanieskupićuwagina wszystkich unnzarach niebezpiecznych。

Simon Carter,Dyrektor Generalled Inerness Recycling,Podsumowuje:

“...... Daje MiDodatkowýPewnoń,Gdy Wiem,żeJestTAM系统RadaWy I Powiadomi Mnie,JeśliWPromieniuKilkuMetrówODOZDUZnajdzieSińPrzeszkoda。”

Rozwiązaniaw zakresiebezpieczeństwawkamieniołomachigórnictwie

 • Backeye®360Jest InteligentNym System 4-KamerowymEvalinujęcymmarwestrefy iułatwiajīcymmanewrowanie przy niskichprīdkościach,zapewniajīckierowcypojazdupełnąwidoczność360°Na jednym monetze。
 • 系统Kamer Mintoningu.Pomaga w wyeliminowaniu martwych stref我zapobieganiu wypadkom。KameryoillinująMartwe Strefy ZTyłu,Z Boku Iz Przodu,ATakżeUmożliwiająPodglądWewnątrzPojazdu。SłużąTeż做Nadzorowania Pracy Pojazdu。obrazy z基尔奇卡姆·莫żnaoglądaćna jednym moneterze w kabinie kierowcy,np。do sprawdzeniagłębokoğciustawienia nagarniacza。
 • 雷达做WykrywaniaprzeszkódInformujeKierowcęoodległościmiędzymaszynąa przeszkodami Ruchomymi lub nieruchomymi,emitującw kabiniesygnałydēwiękoweiewizualneoróənejintensywności。雷达Backsense®DziałaSkutecznieW Trudnych Warunkach I Przy OgraniczonejWidoczności。Zakresdziałaniatego indywidualnie programowalnego systemu wynosi do 30 mdługościi10 mszerokości。
 • Sygnalizatory Cofania I OstrzeGawzze至WaïneUrządzenieemitującedźwiękowesygnałyostrzegającepieszych ipracownikówprzedmanewrujīcympojazdem。Dziękiumożliwiającemunatychmiamstowąlokalizacjędēwiękowikierunkowemu bbs-tek®jest dzisiaj na rynku najbardziej niezawodnym,jednocześnienajcichszymurzędzeniem。Wśróddostəpnychopcji mamy InteligentneUrzędzeniaostrzegawze,DostosowujīceGłoğnośćdo poziomuhałasuotoczeniaorządzeniamówiące。旅Posiada专利NaUrzędzeniaBBS-Tek®。
 • UltradźwiękowywykrywaczprzeszkódSystem 2,3 Lub 4Czujnikównformujekierowcęoodległościmiędzypojazdem a prozeszkodami Ruchomymi lub nieruchomymi。zwiększabezpieczeństwopodczas manewrowania przymałychprędkościachczycofaniu,atakżeiellinujemartwe strefy z prawej strony iz prozodu pojazdu,sygnalizujīcobecnośćpieszych irowerzystów,którzymogąbyćniewidzni。
 • Mobilny Rejestrator Cyfrowy.jednoczesny zapis z maks。8 Kamer Zamontowanych NaPoježdzieMoëeWRAZIEWYPADKUStanowićNiepodwağalnydowód。na zabezpieczzonon kluczem dysku twardymmoȱnaprzechowywaȱdo 1164 godzin zapisu,Łatwodostīpnychzapośrednictwempc lubprzesyłancchprzezsień3glubspecjalnąsiećwifi。

Opisywany Produkt.

wykrywaczprzeszkódbacksense®.

Czujniki radarowebacksense®dozastosowańwciężkichwarunkachwykrywająludzi i przedmioty w martwych strefach,dziękiczemu liczbawypadkówulegaznacznemu zmniejszeniu。WykrywająPrzedmioty Ruchome Jak I Nieruchome,Ostrzegajīco NichKierowcīsygnałamidźwiękowymiiiwizualnymi Emitowanymi w kabinie。CzujnikiBacksense®DziałająSkutecznie W Trudnych Warunkach I Przy OgraniczonejWidoczności(NP.WCIEMNOśCI,DYMIE CZY MLE)。

Czujniki radaroweBacksense®SądostəpneWwersjach ostałymzakresie wykrywania i wersjachumożliwiającychindywidualne dopasowaniekryteriówwykrywania iwyłęczeniezzakresuwykrywania wybrandchstałychybiektówLubCzęcinadwozia。